www.minkethemans.nl

contact, Minke Themans
Mathenesserlaan 179 - 2
NL - 3014 HA Rotterdam
The Netherlands

T +31 10 425 98 10
M +31 6 24 64 69 84
info@minkethemans.nl

sitemap


Den Haag, een zee van groen

, 2011, Den Haag
urbanism
together with:
thanks to Stroom Den Haag, David Hamers and Marc Gijzen
occasion:

item:
publication, greenlist

soft cover
Dutch edition
277 x 247 mm
136 pages
Fotograaf Ralph Kamena en grafisch ontwerper Minke Themans kregen van Stroom Den Haag de opdracht om de betekenis te onderzoeken van het beeld van Den Haag als groene stad aan zee. Zij namen het beleidsplan ‘Groen kleurt de stad’ (2005 – 2015) van de gemeente Den Haag als vertrekpunt. Het beleidsplan stelt dat het Haagse groen zeer divers is in stadsparken, duinen, bossen, landgoederen, recreatiegebieden, straatbomen, sportvelden enz. Er is veel aandacht voor beheer, gebruik, onderhoud en verdeling van groen over de stad. Groen is daarin recreatief, educatief, natuurlijk, ruimtelijk of cultuurhistorisch. Deze termen zeggen echter weinig over de betekenis die groen krijgt door het diverse gebruik, de plaats, waardering of beleving ervan. Kamena en Themans vroegen zich af of een meer tactiele indeling van groen tot een rijker beeld zou leiden en wellicht tot een andere omgang met groen. Dit boek is een uitnodiging om zelf te ontdekken en te voelen hoe groen de stad werkelijk kleurt. English text will follow soon.